Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.

REGULAMIN SERWISU GARTIJA.PL

Postanowienia ogólne
 1. Serwis GARTIJA.PL - oznacza serwis internetowy będący własnością firmy "Gartija Piotr Pykało" i dostępny w ogólnoświatowej sieci Internet.
 2. Firma "Gartija Piotr Pykało", której siedzibą jest: ul Nowousrynowska 145/28 02-776 Warszawa została zarejestrowana przez Prezydenta m.st. Warszawy do ewidencji podmiotów gospodarczych. Otrzymała numer REGON: 140135941, Numer NIP: 527-205-56-44

W serwisie dostępnych jest szereg informacji związanych z branżą Inzynierii Środowiska

Gartija.pl zastrzega sobe prawo do usuwania, nie prezentowania treści niezgodnych z tematyką serwisu

Politykę zbierania, magazynowania oraz przetwarzania danych osobowych, przedstawiliśmy w POLITYCE PRYWATNOŚCI. Dokument ten jest integralną i nierozłączną częścią niniejszego regulaminu

Warunki świadczenia usług reklamowych w serwisie określa "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH W SERWISIE GARTIJA.PL", który jest integralną i nierozłączną częścią niniejszego regulaminu.

Warunki świadczenia płatnych usług on-line w serwisie określa REGULAMIN ŚWIADCZENIA PŁATNYCH USŁUG ON-LINE w SERWISIE GARTIJA.PL.

Warunki korzystania z płatności sms określa "REGULAMIN PŁATNOŚCI SMS w SERWISIE GARTIJA.PL", który jest integralną i nierozłączną częścią niniejszego regulaminu.

Katalog firm
"Katalog firm" dostępny w serwisie tworzony jest w oparciu o dane wpisywane i edytowane przez zarejestrowanych uzytkowników serwisu. W serwisie mogą być prezentowane firmy(użytkownicy), których działalność w mniejszym lub większym stopniu związana jest z branżą Inżynierii Środowiska. Serwis GARTIJA.PL umożliwia prezentacje tej części działalności firmy która związana jest z branżą Inżynierii Środowiska.

Główna działalnośc firmy nie musi być związana z tematyką serwisu jednak wpisy jakich dokona użytkownik w ramach konta mogą dotyczyć jedynie branży Inzynierii Środowiska.

W GARTIJA.PL nie będą akceptowane treści stanowiące informacje o ogólnej działalności firmy o ile nie jest ona związana z Inżynierią Środowiska.

Konto użytkownika
Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu GARTIJA.PL posiada własne Konto, w ramach którego dostępny jest pewien pakiet usług.
Dostęp do konta ograniczony jest poprzez mechanizm logowania.
Mechanizm rejestracji użytkownika odbywa się w kilku etapach
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • aktywacja konta
 • weryfikacja wpisanych danych przez moderatora serwisu
Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzach rejestracyjnych Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. Użytkownik może na bieżąco dokonywać ich aktualizacji bądź zmiany. Każdorazowa zmiana danych wykonana w ramach konta użytkownika, która dotyczy informacji jakie widoczne są na łamach serwisu zostanie opublikowana w serwisie dopiero po weryfikacji przez moderatora
Dodawanie danych oraz ich edycja wiąże się z czynnością wypełniania pól formularzy.
Na życzenie Użytkownika serwis GARTIJA.PL dokona całkowitego usunięcia danych lub Konta.
GARTIJA.PL zastrzega sobie prawa do blokady, a następnie anulowania konta bez podania przyczyny

Giełda B2B w serwisie GARTIJA.PL jest internetową platformą wymiany informacji handlowych tematycznie związanych z branżą Inżynierii Środowiska.

Oferty handlowe prezentowane są na giełdzie w kategoriach:

 • kupno
 • sprzedaż
 • współpraca

Podgląd ofert oraz tytułów odpowiedzi dostępny jest dla każdej osoby odwiedziającej serwis GARTIJA.PL.

Zamieszczanie ogłoszeń oraz udzielanie odpowiedzi dostępne jest dla zarejestrowanych użytkowników serwisu GARTIJA.PL.
Korzystanie z giełdy jest bezpłatne.
Wszystkie dodawane oferty są moderowane.
Tytuł oraz treść oferty/odpowiedzi nie mogą zawierać danych teleadresowych, bądź innych danych umozliwiających identyfikacje autora oferty/odpowiedzi. Wyjątek stanowi nr telefonu, który jednak musi być zgodny z danymi podanymi w trakcie rejestracji.

Gartija.pl nie odpowiada za treść ofert. Właścicielem oferty jest osoba zmieszczejąca ogłoszenie

Jeśli dany użytkownik wprowadzi w jednym dziale na giełdzie kilka ofert o podobnej treści (dotyczącej tego samego tematu/problemu/urządzenia/materiału) i zbieżnych (zachodzących na siebie) okresach ważności, tylko jedna z nich zostanie zaakceptowana. Pozostałe zostaną usunięte.

Treść wprowadzanych ofert musi być adekwatna do kategorii w jakiej oferta ma być umieszczona, w przeciwnym wypadku oferta zostanie usunięta.

Zastrzegamy sobie prawo do usuwanie ofert bez podawania przyczyny.

Giełda pracy w serwisie GARTIJA.PL jest internetową platformą wymiany informacji dotycząych ofert pracy tematycznie związanych z branżą Inżynierii Środowiska.

Firmy posiadające aktywną wizytówkę w naszym katalogu firm mogą zamieszczać oferty których treść bezpośrednio nie wiąże się z tematyką naszego serwisu

Oferty prezentowane są w kategoriach:

 • szukam pracy
 • dam pracę

Podgląd ofert oraz tytułów odpowiedzi dostępny jest dla każdej osoby odwiedziającej serwis GARTIJA.PL.

Zamieszczanie ogłoszeń oraz udzielanie odpowiedzi dostępne jest dla zarejestrowanych użytkowników serwisu GARTIJA.PL.
Korzystanie z giełdy jest bezpłatne.
Wszystkie dodawane oferty są moderowane.
Tytuł oraz treść oferty/odpowiedzi nie mogą zawierać danych teleadresowych, bądź innych danych umozliwiających identyfikacje autora oferty/odpowiedzi. Wyjątek stanowi nr telefonu, który jednak musi być zgodny z danymi podanymi w trakcie rejestracji.

Gartija.pl nie odpowiada za treść ofert. Właścicielem oferty jest osoba zmieszczejąca ogłoszenie

Jeśli dany użytkownik wprowadzi w jednym dziale na giełdzie kilka ofert o podobnej treści (dotyczącej tego samego tematu/problemu/urządzenia/materiału) i zbieżnych (zachodzących na siebie) okresach ważności, tylko jedna z nich zostanie zaakceptowana. Pozostałe zostaną usunięte.

Treść wprowadzanych ofert musi być adekwatna do kategorii w jakiej oferta ma być umieszczona, w przeciwnym wypadku oferta zostanie usunięta.

Zastrzegamy sobie prawo do usuwanie ofert bez podawania przyczyny.

Forum jest dostępną dla każdego internauty platformą wymiany opini, wiedzy i doświadczeń z zakresu Inżynierii Środowiska.

Regulamin FORUM
Netykieta FORUM

Netykieta Forum Gartija.pl jest integralnym elementem regulaminu i należy się z nią zapoznać przed przystąpieniem do dyskusji.

Forum w serwisie Gartija.pl jest moderowane. Serwis GARTIJA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

Odpowiedzialność
Serwis GARTIJA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
 • jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane działaniem serwisu
 • za przypadki losowe i wadliwe działanie skryptów, kodu źródłowego; w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za serwery zewnętrznych
 • wadliwe dane podawane w zgłoszeniach Użytkownikow
 • nieprawdziwe informacje podawane w zgłoszeniach użytkowników, na giełdzie i na forum
 • skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie loginu i hasła Użytkownika
 • przerwy w funkcjonowaniu systemu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy