> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1493
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Data wejścia w życie - 2011-11-18

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 818

Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Data wejścia w życie - 2011-12-14

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 4046

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1547
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami
Data wejścia w życie - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 1009

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1546
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą
Data wejścia w życie - 2011-12-14

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 820

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Data wejścia w życie - 2011-12-14

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 725

Ilość rekordów 1 do 5 z 275

12 3 4 5 6 7 ...
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy