gartija.pl > artykuły
Branża odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych w obliczu kryzysu
Odsłon - 13078
eGartia
autor:
2009-01-22
 

Od kilku miesięcy sytuacja na rynku związanym z odzyskiem
i recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych ulega dramatycznemu pogorszeniu. Sytuacja ta spowodowana jest ograniczonym popytem i możliwościami recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, jak również spadkiem cen ropy naftowej.

 

W związku z powyższym Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA wraz z Fundacją Plastics Europe Polska pod patronatem miesięcznika Recykling organizuje 29 stycznia 2009 w Kazimierzu Dolnym konferencję „Rynek tworzyw sztucznych - zagrożenia dla recyklingu".

W konferencji wezmą udział przedstawiciele największych firm z branży odzysku
i recyklingu tworzyw sztucznych, eksperci z Ministerstwa Środowiska
i Ministerstwa Gospodarki oraz przedstawiciele izb i stowarzyszeń branżowych.

 

Podczas konferencji omówione zostaną negatywne zjawiska pojawiające się na rynku, jak również możliwe sposoby na wyjście z kryzysowej sytuacji. Omówione zostaną stanowiska i punkty widzenia różnych stron „graczy" na rynku, co pomoże w znalezieniu sposobów na poprawę funkcjonowania firm z branży odzysku i recyklingu odpadów
z tworzyw sztucznych. Szczegółowy program konferencji poniżej.

   

Rynek tworzyw sztucznych

10:00

1.

Otwarcie seminarium

Krzysztof Kawczyński, Polski System Recyklingu

5 min

2.

Przygotowywane zmiany prawa i ich wpływ na rynek odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych

Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska

30 min

3.

Rynek tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie w 2007 r.

Grzegorz Rytko, Plastics Europe Polska

30 min

Sytuacja na rynku recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych

11:05

1.

Ocena sytuacji rynkowej w zakresie recyklingu tworzyw z grupy PET

Leszek Dziopak, Polowat Sp. Z o.o.

30 min

2.

Ocena sytuacji rynkowej w zakresie recyklingu tworzyw grupy PP, PE i PS

Jerzy Zając, WIBO Recykling Sp. Z o.o.

30 min

System zbiórki, sortowania i zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych

12:20

1.

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o obowiązkach... i ich realizacja w latach 2007 i 2008

Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska

20 min

2.

Możliwości wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych do produkcji paliw alternatywnych

Andre Lemlyn, SITA Polska

20 min

3.

Bariery w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pod koniec 2008 r

Krzysztof Kawczyński, Polski System Recyklingu

20 min

Rozwój rynku w roku 2009 - podsumowanie i wnioski

14:00

1.

Wpływ sytuacji globalnej na rynek recyklingu tworzyw sztucznych w drugiej połowie roku 2008 i prognoza na rok 2009

Grzegorz Rytko, Plastics Europe Polska

20 min

3.

Oczekiwania rynku krajowego w zakresie wsparcia systemu zbiórki i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych

Dariusz Matlak, PIGO

20 min

4.

Dyskusja i wnioski

 

50 min

Planowane zakończenie - 15.30

OPIS SYTUACJI NA RYNKU ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rejestrowane negatywne zjawiska związane z kryzysem na rynku odzysku i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych są gwałtowne i raczej długookresowe. Rynek tworzyw sztucznych wchodzi w fazę istotnego przewartościowania. Podobnie rzecz się ma z rynkiem zbierania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Dalsze pogarszanie się sytuacji może doprowadzić wiele podmiotów w tej branży do poważnych problemów, a niektóre z nich będą zmuszone do zakończenia dalszej działalności.

Obecnie brakuje rzetelnych informacji, prognoz oraz programów wspierających rynek zbiórki i zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Sytuacja ta poważnie zagraża budowanemu w kraju systemowi odzysku i recyklingu oraz wywiązaniu się kraju z obowiązków wobec UE. W tym miejscu należy przypomnieć, że Polska jest w czołówce krajów europejskich pod względem składowania odpadów z tworzyw sztucznych na wysypiskach śmieci, co stoi w sprzeczności z wymaganiami UE.

Kryzys finansowy, jak również spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach spowodował, że zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wykonane z odzyskanych materiałów zaczęło spadać. Spadły również ceny tworzyw - niektórych nawet o 50%.

Objawem kryzysu jest również generalne załamanie na rynku surowców wtórnych. Nie ma na nie zbytu, choć jeszcze kilka miesięcy temu skupowali je producenci z Dalekiego Wschodu. Obecnie stawki oferowane za surowce wtórne spadły nawet o 90%. Punkty skupu surowców wtórnych ograniczyły działalność, ponieważ recyklerzy nie są zainteresowani odbiorem surowców. Częstym widokiem są zalegające hałdy posegregowanych odpadów - w tym szczególności makulatury. Nie ma podmiotów, które byłyby zainteresowane jej odbiorem.

Jeśli sytuacja się nie poprawi, rynek odzysku i recyklingu z tworzyw sztucznych może załamać się na stałe. Możliwe jest również, że przedsiębiorstwa komunalne, nie mając innych możliwości pozbycia się niechcianych odpadów, w tym również odpadów z tworzyw sztucznych, zaczną składować je na wysypiskach. Taka sytuacja uniemożliwi zaś wywiązanie się z unijnych norm w zakresie ustalonych poziomów składowania odpadów na wysypisku.

 


Wyślij Do druku Dyskutuj

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy