Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok
Organizator
Sortuj według: Wpis ( / )Temat ( / )Termin ( / )Cena ( / )Organizator ( / )Miejsce ( / )

Pozycje aktualnie sortowane według: Pakiet firmy
=> Aktualna oferta
Temat Termin Miejsce Cena
Dendros - konferencje i szkolenia  
Przygotowanie sieci wod-kan do wdrożenia monitoringu

Dendros - konferencje i szkolenia

2019-06-07 Wrocław 900 zł netto
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OPERATY OCHRONY POWIETRZA (Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PYŁU PM 2,5); WARSZTATY KOMPUTEROWE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-06-11 Jurata 2120 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA. OCENA PRZYDATNOŚCI PODŁOŻA DO FUNDAMENTOWANIA BUDOWLI I BUDOWY NASYPÓW KOMUNIKACYJNYCH. METODY STABILIZACJI SŁABEGO PODŁOŻA BUDOWLI I NASYPÓW. POSADOWIENIE POŚREDNIE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-06-11 Jurata 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-06-11 Jurata 1950 zł netto;
Dendros - konferencje i szkolenia  
Choroby grzybowe drzew na ternech zurbanizowanych

Dendros - konferencje i szkolenia

2019-06-12 Warszawa 650 zł netto +23%vat
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OCHRONA ŚRODOWISKA: NOWE PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, GOSPODARKI ODPADAMI, OCHRONY POWIETRZA ORAZ KONKLUZJI BAT

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-06-24 Jurata 2180 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE ORAZ PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM ODPADAMI POUŻYTKOWYMI, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-06-25 Jurata 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIE ASF W PRAKTYCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. OBOWIĄZUJACE REGULACJE PRAWNE I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO.

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-06-25 Jurata 1990 zl netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
REMEDIACJA ZANIECZYSZCZONEJ GLEBY I ZIEMI W PRAKTYCZNYM UJĘCIU: UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE, ASPEKTY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-07-01 Jurata 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
SPORZĄDZANIE KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN - WARSZTATY. KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, SCENARIUSZE NARAŻENIA, OBOWIĄZKOWA NOTYFIKACJA MIESZANIN

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-07-01 Jurata 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW O ODPADACH

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-07-05 Warszawa 690 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
PRAWNE ASPEKTY OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH - DZIŚ I JUTRO

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-07-05 Warszawa 600 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I ICH STOSOWANIE W PRAKTYCE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-08-27 Jurata 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE MAGAZYNOWANIA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-08-27 Jurata 1950 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM: PRZEGLĄD PODSTAW OCEN STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-08-27 Jurata 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-08-27 Jurata 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
REALIZACJA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN PRZEPISÓW - ĆWICZENIA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-09-19 Warszawa 600 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
ZASADY OBLICZANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-09-19 Warszawa 600 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
IUCLID 6 - PRAKTYCZNE WARSZTATY

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-12-03 Ciechocinek 1990 zł netto;
Dendros - konferencje i szkolenia  
Ochrona prawna drzew i krzewów po zmianie w ustawach o ochronie przyrody z 2016 i 2017 roku

Dendros - konferencje i szkolenia

Warszawa 630 zł netto

Ilość rekordów 1 do 20 z 25

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Dendros - konferencje i szkolenia
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy