Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

Recykling (recycling) sprzętu elektryczne i elektronicznego - nowe obowiązki od 1 lipca 2006

gartija.pl > artykuły
Recykling (recycling) sprzętu elektryczne i elektronicznego - nowe obowiązki od 1 lipca 2006
Odsłon - 28226
eGartia
autor:
2006-04-28

Sprawozdawczość

Od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzający sprzęt ma obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji obejmującej informacje dotyczące ilości i masy wprowadzonego sprzętu.

Wprowadzający sprzęt

Od 1 lipca 2006

Kolejne sprawozdania wprowadzający sporządza i przedkłada GIOŚ

Kiedy Jakie sprawozdanie
Do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie sprzętu. Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu w podziale na grupy i rodzaje określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu.
Do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale. Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu
Do dnia 31 marca po roku w którym nastąpiło zebranie lub odzysk w tym recykling zużytego sprzętu. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Wymienione obowiązki może przejąć Organizacja Odzysku

Zbierający zużyty sprzęt

Kiedy Jakie sprawozdanie
W terminie 30 dni od podjęcia działalności. Informacja zawierająca dane o firmie oraz punktach zbierania zużytego sprzętu (w tym punktach sprzedaży sprzętu).
Do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło zebranie sprzętu. Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Zakład przetwarzania

Kiedy Jakie sprawozdanie
Do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło przetwarzanie zużytego sprzętu. Sprawozdanie zawierające informacje o:
W terminie 20 dni po upływie kwartału. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie należy wydać wprowadzającemu sprzęt, z którym zakład przetwarzania zawarł umowę (jeden egzemplarz zaświadczenia dla GIOŚ). Zaświadczenie zawiera informacje o przedsiębiorcach współpracujących z zakładem przetwarzania prowadzących: recykling, odzysk, unieszkodliwianie oraz o masie sprzętu przyjętego do zakładu i przekazanego do: ponownego użycia, recyklingu, odzysku, unieszkodliwiania. Zaświadczenie to może wydać jedynie zakład przetwarzania posiadający numer rejestrowy.

Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesach odzysku

Kiedy Jakie sprawozdanie
Na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania przekazującego odpady do recyklingu - do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonał recyklingu. Zaświadczenie potwierdzające recykling – wydający zaświadczenie musi posiadać numer rejestrowy.
Na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania. przekazującego odpady do innych niż recykling procesów odzysku - do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonał innych niż recykling procesów odzysku. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku – wydający zaświadczenie musi posiadać numer rejestrowy.
Do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpił recykling lub inny proces odzysku. Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi lub innemu procesowi odzysku odpadów zużytego sprzętu.


Wyślij Do druku Dyskutuj

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy