gartija.pl > artykuły
Ewidencja odpadów
Odsłon - 114149
#orivne
autor:
2005-06-06

Karta przekazania odpadu

Wzór kart przekazania odpadu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213)

Służy ona do rejestrowania ilości przekazywanych/przyjmowanych odpadów i zawiera następujące informacje:

 

Karta przekazania odpadu wypełnia się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla przekazującego i odbierającego odpady. Należy tu zwrócić uwagę, ze każde kolejne przekazanie odpadu innemu posiadaczowi powinno być poświadczone takim dokumentem. I tak wytwarzający odpady wystawia swoją kartę przekazania odpadu w dwóch egzemplarzach (po jednym dla siebie i odbierającego), następnie firma odbierająca w momencie przekazania odebranego odpadu dalej do innego odbiorcy tworzy nową kartę przekazania odpadu w dwóch egzemplarzach (po jednym dla siebie i odbierającego) itd. aż do końcowego odbiorcy odpadu.

Wystawianie karty przekazania odpadu podobnie jak przypadku karty ewidencji odpadu dotyczy jednego rodzaju odpadu. Podobnie jak i w tamtym dokumencie można dokonywać zbiorczego zestawienia miesięcznej ilości przekazanych odpadów (w Mg na z zachowaniem takiej samej zasady dokładności jak w karcie ewidencji odpadu) pod warunkiem, że odbierającym dany odpad jest zawsze ta sama firma. W innym przypadku karta przekazania odpadów powinna być wystawiana przy każdorazowym przekazaniu odpadu. Niezwykle istotnym elementem tego dokumentu jest potwierdzenie przekazania/odbioru odpadu własnoręcznymi podpisami oraz pieczątkami obydwu stron.

Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych

Wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213) .

Służy ona do rejestrowania ilości oraz parametrów komunalnych osadów ściekowych. Zawiera ona następujące informacje:

 


Wyślij Do druku Dyskutuj

GOŚĆ    2010-06-29 13:36:08

W 100 % dołączam się do pytania powyżej!?

GOŚĆ    2010-02-03 11:40:31

Mam prośbę abyście Państwo uzupełnili zakładkę o nazwie EWIDENCJA ODPADÓW o informacje dotyczące: PODSTAWOWEJ CHARAKTERYSTYKI ODPADÓW i WYNIKÓW TESTÓW ZGODNOŚCI, które to zostały przeniesione do wkrótce mającej się ukazać nowelizacji ustawy o odpadach (ustawa w podpisie u Prezydenta, więc w ciągu miesiąca powinna wejśc w życie), z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. nr 186, poz. 1553, z późn. zm.). Prosiłabym również o dokładne wyjaśnienie pomocne w praktyce, ponieważ powyższe zmiany powdują pewne wątpliwości w przypadku wytwórców którzy swoje odpady przejazują firmom posiadającym zezwolenie na transport i zbieranie odpadów. Pytanie brzmi: kto ma sporządzać kartę charakterystyki odpadów i testy zgodności w takim przypadku, czy mają to być wytwórcy? czy posiadacze? Dla wytwórcy jest to problem ponieważ podpisując umowę z firmą ktora ma pozwolenie na zbieranie i transport odpadów ostatnim ogniwem są ci posiadacze a nie wytwórca, więc kto ma robić te charakterystyki?

Ilość rekordów 1 do 2 z 2

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy