gartija.pl > artykuły
Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
Odsłon - 19543
#orivne
autor:
2005-07-21

„ Nieznajomość prawa nie zwalnia nas od jego przestrzegania” to zasada obowiązująca również w prawie ochrony środowiska. Nieznajomość prawa to nie tylko potencjalne problemy wynikające z odpowiedzialności karnej i narażenia się na mandaty, grzywny czy kary pozbawienia wolności, ale m.in. brak możliwości efektywnego prowadzenia gospodarki odpadami.

Obecnie w kosztach niemal każdego przedsiębiorca będącego posiadaczem odpadów znajduje się pozycja związana z zagospodarowaniem odpadów. W niektórych przypadkach jest ona szczególnie uciążliwym wydatkiem z uwagi na ilość odpadów, czy też wysoką cenę usług związanych z ich unieszkodliwieniem. Tym czasem istnieje grupa odpadów, których zagospodarowanie nic nie kosztuje.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach posiadacz odpadów może przekazać określone rodzaje odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami. Warunkiem takiego działania jest jednak wykorzystywanie odpadów wyłącznie na własne potrzeby odbierającego. Przykładem tego może być przekazanie odpadowej masy roślinnej (kod odpadu 02 01 03) osobie prowadzącej gospodarstwo rolne. Niedozwolone jest natomiast przekazywanie odpadów osobom, które prowadzą działalność gospodarczą i wykorzystują dany odpad jako surowiec do wytwarzania produktów, które trafiają następnie do sprzedaży.

Należy tutaj podkreślić, iż odbiorcy odpadów znajdujących się na liście określonej przez Ministra Środowiska nie muszą posiadać zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów.

Poniżej podajemy pełną listę odpadów określonych rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686).:

Lp. Kod Rodzaj odpadów
1 2 3
1. 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
2. 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
3. 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
4. 01 04 12 Odpady powstajśce przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
5. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna
6. 02 01 06 Odchody zwierzęce
7. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
8. 02 01 10 Odpady metalowe
9. 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
10. 02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
11. 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
12. 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
13. 02 04 80 Wysłodki
14. 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
15. 02 05 80 Odpadowa serwatka
16. 02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
17. 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
18. 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
19. 03 01 01 Odpady kory i korka
20. ex 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno - inne niż wymienione w 03 01 04
21. 03 03 01 Odpady z kory i drewna
22. 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
23. ex 03 03 99 Odpady z produkcji i przetwórstwa masy celulozowej zawierające węglany wapnia
24. 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
25. 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
26. ex 04 02 99 Ścinki skór króliczych i zajęczych
27. 07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
28. 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
29. 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
30. 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
31. 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
32. 10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
33. 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
34. 10 13 82 Wybrakowane wyroby
35. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
36. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
37. 15 01 03 Opakowania z drewna
38. 15 01 04 Opakowania z metali
39. 16 02 14 Zużyte urz±dzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
40. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
41. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
42. 17 01 02 Gruz ceglany
43. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
44. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06
45. 17 02 01 Drewno
46. 17 03 80 Odpadowa papa
47. 17 04 05 Żelazo i stal
48. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
49. 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
50. 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
51. 19 12 01 Papier i tektura
52. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
53. 20 01 01 Papier i tektura
54. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegaj±ce biodegradacji
55. 20 01 10 Odzież
56. 20 01 11 Tekstylia
57. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
58. 20 01 40 Metale
59. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
60. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
61. ex 20 03 02 Odpady ulegające biodegradacji, kartony

Wyślij Do druku Dyskutuj

GOŚĆ    2010-12-13 12:54:48

W związku z powyższym rodzi sie pytanie, czy odpady przekazane osobom fizycznym należy uwzględniać w rocznym raporcie wytworzonych odpadów do Urzedu Marszałkowskiego?

Ilość rekordów 1 do 1 z 1

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy