gartija.pl > artykuły
Od lipca nowe zasady segregacji odpadów
Odsłon - 1529
eGartia
autor:
2017-07-12

Od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju będzie obowiązywał Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje – do pojemnika niebieskiego wyrzucimy papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji, do których zaliczamy odpady kuchenne i odpady zielone. Wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki ostatniej z wymienionych grup odpadów  jest jedną z najważniejszych zmian nowego rozporządzenia. To z pewnością krok w dobrym kierunku, ponieważ dotychczas nie było konieczności selektywnego zbierania bioodpadów, przez co surowiec dla instalacji przetwarzania był gorszej jakości i jego efektywne unieszkodliwienie było bardziej koszto- i czasochłonne – mówi dr Katarzyna Michniewska Dyrektor Zarządzający firmy M&M Consulting – Doradztwo w zakresie ochrony środowiska i koordynator studiów podyplomowych "Zarządzanie w gospodarce o obiegu zamkniętym" w Akademii Leona Koźmińskiego. Ujednolicenie zasad segregacji odpadów komunalnych postrzega się w Polsce jako jeden z kroków na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym, której wymaga od nas Unia Europejska – dodaje ekspertka.

Ministerstwo Środowiska konieczność wprowadzenia nowych zasad segregacji odpadów argumentuje niskim poziomem recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych strumieni odpadów komunalnych. Dotychczas gminy organizując selektywną zbiórkę odpadów, samodzielnie ustanawiały system według własnego uznania, który często składał się tylko z dwóch lub trzech frakcji, przez co zebrane surowce nie były dobrej jakości. Kolejna reforma zasad selektywnej zbiórki wiąże się ze zmianami organizacyjnymi, co w efekcie może początkowo zdezinformować i zniechęcić mieszkańców do segregowania odpadów. W dłuższej perspektywie jest to jednak konieczne i powinno przynieść oczekiwane efekty w postaci większej ilości odpadów zebranych selektywnie, a tym samym podniesienia wskaźnika odzysku i recyklingu – uważa Piotr Grodkiewicz, kierownik Działu Publicznych Kampanii Edukacyjnych i Recyklingu Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Aby ułatwić społeczeństwu segregację odpadów oraz płynnie przejść na nowe zasady niezbędne jest pogłębienie dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami sektora gospodarki odpadami, a także odpowiednia edukacja ekologiczna społeczeństwa. Właściwe inicjatywy edukacyjne powinny być priorytetem wszystkich interesariuszy branży odpadowej. Żeby kolejna rewolucja śmieciowa przyniosła pożądany skutek, konieczne jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ułatwiających mieszkańcom prowadzenie właściwego zbierania odpadów w domu na co dzień, takich jak aplikacja mobilna „Kiedy Wywóz”, którą od lat szeroko promujemy – podsumowuje ekspert.

 

Rozporządzenie zakłada 5-letni okres przejściowy – oznacza to, że na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Termin wprowadzenia nowych zasad w gminie zależy od tego, kiedy i na jaki okres została podpisana dana umowa na wywóz odpadów. W przypadku dokumentów podpisanych przed datą wejścia w życie rozporządzenia (1 lipca 2017 r.), dawny tryb segregacji zostanie zachowany. Jednak będzie on mógł obowiązywać najpóźniej do 2022 r. W praktyce więc Wspólny System Segregacji Odpadów na terenie całej Polski zacznie działać od 2022 r, ale już teraz należy zacząć jego płynne wdrażanie.


Wyślij Do druku Dyskutuj

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.



Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.pl



Wykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy