gartija.pl > artykuły
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA ZSEE W POLSCE
Odsłon - 5950
eGartia
autor:
2008-03-04

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA ZSEE W POLSCE

PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z WADLIWEJ USTAWY

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29.07.2005, która weszła życie 21.10.2005, implementuje do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej:

 • nakłada na wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny - producentów oraz importerów - obowiązek utworzenia systemu zbierania i odzysku oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) eksploatowanego w polskich gospodarstwach domowych

 • obowiązek ten wprowadzający mogą (a w przypadku branży oświetleniowej muszą) przenieść na organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • ustawa określa także obowiązki wszystkich podmiotów związanych z ZSEE

 

W 2005 roku Unia Europejska zobowiązywała Polskę jedynie do wprowadzenia w życie ustawy
o ZSEE. Do tej pory Polska nie była rozliczana z żadnych konkretnych ilości - Polska rzeczywiście uchwaliła ustawę o ZSEE, jednak nie uchwaliła żadnych targetów ilościowych

Ustawa o ZSEE jest pod wieloma względami wadliwa

 • nie zobowiązuje wszystkich podmiotów do wywiązywania się z obowiązków wynikających
  z ustawy - jednocześnie uczestnicy ci nie ponoszą żadnych konsekwencji z tytułu nie wywiązywania się z tych obowiązków

 • nie zobowiązuje wszystkich organizacji odzysku do łożenia na edukację społeczeństwa

 • nie przewiduje kar za nie wywiązywanie się z obowiązków,

 • wiele zapisów stanowi zalążek nieuczciwych działań lub ich pozorowania, omijania prawa

 • pozostawia wiele niedomówień np. w kwestii obowiązków gminy w związku z tworzeniem nowych punktów zbierania ZSEE.

Wadliwa ustawa stała się okazją do zarobienia pieniędzy w nie do końca uczciwy sposób:

powstały organizacje odzysku, które nie podjęły żadnych konkretnych działań, a jedynie zebrały od udziałowców i klientów pieniądze z KGO – koszt gospodarowania odpadami

Od 2008 roku zaczną obowiązywać wyznaczone przez Unię Europejską targety dla Polski określające minimalny poziom zbiórki (ok. 4 kg na mieszkańca):

 • przy obecnym stanie rozwoju systemu, a zwłaszcza niskiej świadomości społeczeństwa, targety te są całkowicie nierealne

(prognoza na rok 2007 mówi, że zebranych zostanie 20-30 tys. ton ZSEE, czyli ok. 0,5 kg – 0,8 kg ZSEE na osobę),

 • pomijając realność osiągnięcia wskazanego poziomu zbierania, jeśli targety wejdą w życie,
  a Polska ich nie osiągnie, to producenci i importerzy zostaną ukarani wysokimi grzywnami

 • wynikiem kar będzie wzrost cen produktów AGD, RTV, IT = koszt kary poniosą klienci


Wyślij Do druku Dyskutuj

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy