Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


NOWE ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIKICH ZWIERZĄT; ZWALCZANIE ASF I PTASIEJ GRYPY

Typ
szkolenie
Koszt
650 zł netto;
W cenie
udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa.
Rabaty, upusty
600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy.
Termin
1900-01-01
Miejsce
szkolenie online
Opis


Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Szkolenie odbywa się w formie webinaru (szkolenie online), bez konieczności przemieszczania się i spotykania, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.
Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami odbywa się w formie otwartego czatu, pytania zadawane są na bieżąco. Wykładowca udostępnia ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w wersji elektronicznej kilka dni przed terminem szkolenia online. Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome i dostęp do urządzenia podłączonego do internetu. Przed rozpoczęciem szkolenia każdy zgłoszony uczestnik otrzymuje e-maila z linkiem i hasłem do wirtualnego pokoju, w którym ono się odbywa, a także instrukcję uruchomienia połączenia w aplikacji, o ile zechce z takiej skorzystać (tablet, telefon).

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie: szkolenia@lcds.pl, tel. 81 749 39 99.

W obliczu zmian cywilizacyjnych oraz pojawiających się ostatnio epidemii, przepisy związane z bezpieczeństwem ludzi i zwierząt podlegają nieustannej ewolucji. Afrykański Pomór Świń (ASF), tzw. ptasia grypa, a ostatnio także koronawirus, doprowadziły do rewolucyjnych zmian w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej, zasadach administrowania gatunkami łownymi oraz bioasekuracji.

Niniejsze szkolenie koncentruje się na zagadnieniach związanych z praktycznym stosowaniem nowych regulacji i kierowane jest przede wszystkim do osób odpowiadających za nadzorowanie gospodarki łowieckiej oraz bezpieczeństwo epizootyczne kraju, w szczególności zaś do urzędowych lekarzy weterynarii oraz urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy w swojej pracy na co dzień stykają się z problematyką bioasekuracji oraz właściwego postępowania ze zwierzętami nie tylko dziko żyjącymi.


Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany w miarę postępu prac nad nowymi aktami prawnymi.

 

Zasady gospodarowania zwierzętami dziko żyjącymi

1. Gospodarka łowiecka w świetle ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze rzeczypospolitej polskiej stanu epidemii z dnia 20 marca 2020 r.

2. Funkcjonowanie obwodów łowieckich w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego

3. Zasady tworzenia obwodów łowieckich według nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

4. Następstwa wyłączenia terenu z obwodu łowieckiego

5. Konsekwencje ustanowienia przez właściciela gruntu zakazu wykonywania polowania

6. Prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie objętym restrykcjami w związku z chorobami zakaźnymi zwierząt, w tym ASF lub ptasią grypą

7. Prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie rybackiego obrębu hodowlanego

8. Znowelizowana metodyka postępowania w sprawie zatwierdzania rocznych planów łowieckich

9. Metodyka postępowania w sprawach odstrzału redukcyjnego zwierzyny

10. Metodyka postępowania w sprawach odstrzału zastępczego zwierzyny

11. Metodyka postępowania w sprawach odstrzału sanitarnego zwierzyny

12. Przestępstwa i wykroczenia łowieckie

13. Ekwiwalent za zwierzynę bezprawnie pozyskaną

14. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzątZabijanie zwierząt w świetle ustaw szczególnych (ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt)

1. Dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie przyrody

2. Zasady postępowania przy wydawaniu decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody

3. Dokumentowanie wykonania decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody

4. Nowe instrumenty prawne do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności ASF i ptasiej grypy

5. Odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich) w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

6. Dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie zwierząt

7. Warunki dokonania uśmiercenia humanitarnego

8. Podmioty uprawnione do stwierdzenia zasadności i dokonania uśmiercenia humanitarnego

9. Sposoby wykonania uśmiercenia humanitarnego

10. Dokumentowanie wykonania uśmiercenia humanitarnego

11. Różnice pomiędzy uśmierceniem humanitarnym a polowaniem

12. Skutki dokonania odstrzału humanitarnego

13. Usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt


Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Adwokat specjalizujący się w Prawie łowieckim, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wielokrotny ekspert parlamentarny w zakresie łowiectwa, autor ponad 200 publikacji naukowych z tego zakresu.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "NOWE ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIKICH ZWIERZĄT; ZWALCZANIE ASF I PTASIEJ GRYPY"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy