Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

Platforma wymiany informacji oraz promocji i reklamy dla firm działających w branży Inżynierii Środowiska

Artykuły

Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Data wejścia w życie - 2011-12-14

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 4046

Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Data wejścia w życie - 2011-12-14

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 2048

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1544
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego
Data wejścia w życie - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 359

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Data wejścia w życie - 2011-12-14

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 725

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1546
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą
Data wejścia w życie - 2011-12-14

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 820

Ilość rekordów 1 do 5 z 276

12 3 4 5 6 7 ...
TOP artykuły
 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010

  M.P. 2009 nr 57 poz. 780

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010

  Stawki oplat za rok 2009 znaleźc można w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217 ) - http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20081961217&type=2


 • Ustawa utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zmiana
  Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1042 - Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Data wejścia w życie 2006-08-26

 • Formy i sposoby prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i
  podziemnych

  Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
  Data wejścia w życie - 2011-12-14


 • Obowiązki przedsiębiorców, opłata produktowa
  Z dniem 2005-04-01 zaczyna obowiązywać znowelizowana 21 stycznia ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 33, poz. 291)

 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

  M.P. 2010 nr 74 poz. 945

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

  Data wejścia w życie - 2011-01-01


 • Zakłady przetwarzania
  Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2036 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania oraz sposobu jego przekazywania

 • Sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek opakowań - nowy wzór
  Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1611 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych. Data wejście w życie 2007-01-01

 • Substancje niebezpieczne
  Dz.U. 2007 nr 1 poz. 1 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów. Data wejścai w życie 2007-01-20

 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010

  M.P. 2009 nr 57 poz. 780

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010

  Stawki oplat za rok 2009 znaleźc można w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217 ) - http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20081961217&type=2


 • Ustawa utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zmiana
  Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1042 - Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Data wejścia w życie 2006-08-26

 • Formy i sposoby prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i
  podziemnych

  Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
  Data wejścia w życie - 2011-12-14


 • Obowiązki przedsiębiorców, opłata produktowa
  Z dniem 2005-04-01 zaczyna obowiązywać znowelizowana 21 stycznia ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 33, poz. 291)

 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

  M.P. 2010 nr 74 poz. 945

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

  Data wejścia w życie - 2011-01-01


 • Zakłady przetwarzania
  Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2036 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania oraz sposobu jego przekazywania

 • Sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek opakowań - nowy wzór
  Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1611 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych. Data wejście w życie 2007-01-01

 • Substancje niebezpieczne
  Dz.U. 2007 nr 1 poz. 1 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów. Data wejścai w życie 2007-01-20

Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy