Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

Platforma wymiany informacji oraz promocji i reklamy dla firm działających w branży Inżynierii Środowiska

Artykuły
>>

Każda kontrola wzbudza pewnego rodzaju niepokój w firmie. Jest on jednak przeważnie łagodzony odległą, a nawet nieokreśloną przyszłością takiego zdarzenia, szczególnie, jeśli chodzi o małe spółki. Pojawienie się inspektorów w progu zakładu często więc zaskakuje przedsiębiorcę, stając się powodem bezsenności i to niejednokrotnie uzasadnionej.

Autor: orivne
Dodano: 2005-12-09
Odsłon: 16507

W pogoni za dostępem do nowych źródeł informacji, często zapominamy o tych, które przysługujš nam właściwie z urzędu. Powszechny dostęp do informacji o środowisku reguluje bowiem prawo polskie odpowiednimi aktami prawnymi.

Autor: orivne
Dodano: 2005-12-05
Odsłon: 990

Złom elektryczny i elektroniczny klasyfikowany jest najczęściej jako odpad niebezpieczny 160209 w grupie odpadów przemysłowych i 200135 w grupie odpadów komunalnych. Takie zakwalifikowanie związana jest przede wszystkim z zawartością substancji szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, którymi są najczęściej ołów i halogenki.

Autor: orivne
Dodano: 2005-12-01
Odsłon: 38377
NFOŚiGW  informuje, że otworzył  w BGK III Oddział rachunki bankowe dla wpłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Autor: eGartia
Dodano: 2005-11-23
Odsłon: 3400

Od dzisiaj sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzany do obrotu, musi być odpowiednio oznakowany i zbierany osobno niż pozostałe odpady. Wchodząca dziś w życie ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495) nakłada nowe obowiązki w zakresie gospodarowania zuzytym sprzętem elektycznym i elektronicznym

Autor: eGartia
Dodano: 2005-10-21
Odsłon: 14488

Ilość rekordów 21 do 25 z 51

1 2 3 4 56 7 ... >>
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy