Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

Platforma wymiany informacji oraz promocji i reklamy dla firm działających w branży Inżynierii Środowiska

Artykuły
>>

Od czasu II Międzynarodowej Konferencji „Recykling samochodów” zorganizowanej przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów upłynęło już 8 lat. Już wówczas prezentowano wymagania techniczne dla stacji demontażu, koncepcje sieci stacji obejmującą cały kraj wraz z postulatem by były one oddalone od siebie o max 50 km.

Autor: eGartia
Dodano: 2006-04-10
Odsłon: 43388

Polska Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłace produktowej i opłacie depozytowej (wraz z wynikającymi z niej rozporządzeniami) nakłada na podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach obowiązek osiągnięcia określonego poziomu recyklingu, rozumienago jako procent masy lub ilości opakowań wprowadzonych w danym roku na rynek.

Autor: eGartia
Dodano: 2006-04-04
Odsłon: 2053

Na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska dostępna jest treść referatów jakie przedstawione zostały w trakcie spotkania, które poświęcone było technicznym aspektom funkcjonowania stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów.

Autor: eGartia
Dodano: 2006-02-16
Odsłon: 7018

Zasady postępowania z olejem odpadowym reguluje: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628), Rozdział 5 – Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów art. 39 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 04. 192. 1968).

Autor: eGartia
Dodano: 2006-02-07
Odsłon: 3309

Rozliczenie za korzystanie ze środowiska - do końca stycznia

Rozliczenie następuje półrocznie, a nie jak do tej pory kwartalnie. Za pierwsze półrocze bieżacego roku trzeba będzie rozliczyć się do końca lipca. W tym samym czasie trzeba też przesłać sprawozdania na odpowiednich formularzach. Sprawozdanie takie musi otrzymać marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Autor: eGartia
Dodano: 2006-01-26
Odsłon: 3210

Ilość rekordów 11 do 15 z 51

1 2 34 5 6 7 ... >>
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy