Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


NOWE ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZWIERZĄT

Typ
szkolenie
Koszt
1950 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
17 godzin akademickich
Miejsce
Zakopane
Opis


Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

W obliczu zmian cywilizacyjnych oraz rozszerzającej się epidemii choroby ASF przepisy związane ze zwierzętami ulegają nieustannym zmianom. W samym tylko 2018 r. Prawo łowieckie było nowelizowane już czterokrotnie, a ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie zwierząt i ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt po dwa razy.

Niniejsze szkolenie, koncentrujące się zagadnieniach związanych z praktycznym stosowaniem nowych regulacji, kierowane jest przede wszystkim do urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy w swojej pracy na co dzień stykają się z problematyką właściwego postępowania ze zwierzętami nie tylko dziko żyjącymi, a także do osób, które odpowiadają za prowadzenie lub nadzorowanie gospodarki łowieckiej i chciałyby zaktualizować oraz poszerzyć swoja wiedzę w tym zakresie.

 

1. Zasady gospodarki łowieckiej w Polsce:
- podstawy prawne gospodarki łowieckiej w Polsce,
- modele organizacyjne łowiectwa w Polsce i na świecie,
- struktura i zadania Polskiego Związku Łowieckiego w świetle najnowszych zmian Prawa łowieckiego,
- nowe zadania organów administracji publicznej w związku ze zmianami ustawy Prawo łowieckie,
- rola PGL Lasy Państwowe w realizacji zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w Polsce,
- funkcjonowanie obwodów łowieckich w świetle znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie oraz najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
- nowe zasady tworzenia obwodów łowieckich,
- nowe zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich lub oddawania ich w zarząd,
- wyłączenia terenów z obwodów łowieckich i ich konsekwencje,
- metodyka postępowania w sprawie zatwierdzania rocznych planów łowieckich,
- dokumentowanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki łowieckiej,
- metodyka postępowania w sprawach odstrzału redukcyjnego zwierzyny,
- metodyka postępowania w sprawach odstrzału zastępczego zwierzyny,
- przestępstwa i wykroczenia łowieckie,
- dochodzenie ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną,
- prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie rybackich obrębów hodowlanych.

2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta:
- zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta,
- zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez gatunki chronione,
- metodyka postępowania przy dochodzeniu odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki chronione,
- kodeks cywilny w świetle przepisów Prawa łowieckiego,
- pojęcie szkód łowieckich i jego wyłączenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
- nowe zasady postępowania przy ustalaniu odszkodowań za szkody łowieckie,
- rola organów administracji w procesie likwidacji szkód łowieckich,
- środki odwoławcze w procesie likwidacji szkód łowieckich,
- dochodzenie odszkodowań za szkody łowieckie w najnowszym orzecznictwie sądów powszechnych,
- dochodzenie odszkodowań za szkody komunikacyjne wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

3. Postępowanie ze zwierzętami w świetle ustaw szczególnych (ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt):
- zasady postępowania z dzikimi zwierzętami przebywającymi w miastach,
- dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie zwierząt,
- warunki dokonania uśmiercenia humanitarnego,
- podmioty uprawnione do stwierdzenia zasadności i dokonania uśmiercenia humanitarnego,
- sposoby wykonania uśmiercenia humanitarnego,
- dokumentowanie wykonania uśmiercenia humanitarnego,
- różnice pomiędzy uśmierceniem humanitarnym a polowaniem,
- skutki dokonania odstrzału humanitarnego,
- usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt,
- dopuszczalność zabijania zwierząt chronionych w świetle ustawy o ochronie przyrody,
- zasady postępowania przy wydawaniu decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody,
- dokumentowanie wykonania decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody,
- nowe instrumenty prawne do walki z ASF,
- odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich) w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- program zapobiegający bezdomności zwierząt w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,
- współdziałanie organów administracji z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

4. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Adwokat specjalizujący się w Prawie łowieckim, wielokrotny ekspert parlamentarny w zakresie łowiectwa, autor ponad 200 publikacji naukowych z tego zakresu.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "NOWE ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZWIERZĄT"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy